PLANLÖSNINGAR Etapp 1

Hus A - C

Fjällvy fasad söder.png

Plan 0 Sutterängplan

Planskiss

Fjällvy1 Suterräng.png

Plan 1

Planskiss

Fjällvy Plan 1.png

Plan 2

Planskiss

Fjällvy1 Plan 2.png

Plan 3

Planskiss

Planlösning-pl3-etapp2.jpg

Loft plan 3

Planskiss

Fjällvy1 Loft.png