PLANLÖSNINGAR Etapp 2

Hus C - E

Fjällvy fasad söder.png

Plan 0 Sutterängplan

Planskiss

Fjällvy1 Suterräng.png

Plan 1

Planskiss

Plan 2

Planskiss

Plan 3

Planskiss

Planlösning-pl3-etapp2.jpg

Loft plan 3

Planskiss

Fjällvy1 Loft.png